Blank limstift som er utrolig drøy i bruk. Varer opp til 3 ganger lengre enn en hvit limstift.

Denne limstiften klumper ikke og er lett å bruke for barn helt ned i barnehage.

40g.