Matematisk palett

1 stk. Palett. 12 stk. oppgavekort addisjon. 12 stk. oppgavekort subtrksjon

Matematisk stativ

Matematisk stativ i tre med følgende oppdeling: 1 – 1/2 – 1/4 – 1/5 – 1/6 – 1/8 – 1/10