HSM shredstar X5
Cross cut 4,5 x 30 mm.

Sikkerhetsnivå DIN 66399: P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1
Separat Kort / CD klippaggregat med egen avfallsbeholder for sortert avfallshåndtering.
LED-indikator som viser enhetens drift status strøm, overbelastning, overopphetning.
Automatisk retur eliminerer papirstopp.
Stille drift minimerer støy på arbeidsplassen.
Makulerer opptil 5 ark i gangen.
18-liters beholder.
Hastighet: 35 mm/sek.