1 stk. Palett.

12 stk. oppgavekort addisjon.

12 stk. oppgavekort subtrksjon